Zcela nová služba – objemová ochrana objektů

ve spolupráci s Tacticaware s.r.o., accur8vision, Leica a Velodyne

system  
accur8vision

Založen na moderním multikanálovém laserovém detektoru využívající technologii LiDAR
Nabízí zákazníkům plnou prostorovou detekci, nikoliv pouze obvodovou detekci, jak tomu je u konkurenčních systémů
Zcela ojedinělé zpracování aplikace, které bylo vytvořeno s důrazem na uživatelskou přívětivost a maximální eliminaci falešných poplachů

Software accur8vision

Softwarové řešení accur8vision běží na 3D engine UNITY.

Díky tomu aplikace využívá prvky virtuální reality, simuluje reálný svět, nabízí intuitivní nastavení a je uživatelsky mimořádně přívětivá.

Unikátní vlastnosti systému accur8vision
 • Objemová detekce – střežení prostoru je v celé jeho ploše v porovnání se střežením pouhého obvodu u klasických perimetrických systémů
 • Řízení kamer přímo do místa narušení, přičemž PTZ kamery mohou být umístěné libovolně v prostoru bez nutnosti instalace v ose detektoru
 • Export video záznamů včetně exportu vizualizace detekce narušení v mapě
 • Mapa v měřítku
 • Trojrozměrná navigační mapa
 • Detekce s přesností na 3 cm
 • Automatické vytváření „blindspot“ oblastí (projekce viditelnosti daného místa 3D prostoru). Systém dokáže zobrazit oblast, který daný prvek pokrývá/nepokrývá (kamera, detektor)
 • Inteligentní shlukování pohybujících se bodů do objektů „bounding boxů“
 • Virtuální realita, možnost pochůzky v mapě s virtuálním narušitelem za účelem otestování návrhu zabezpečení
 • Průlety virtuální kamerou ve 3D mapě
 • Vytváření 3D zón s různou prioritou poplachu
 • Znalost pozice narušitele a zobrazení narušitele ve 3D mapě na přesné pozici
 • Měření velikosti narušitele a rychlosti pohybu narušitele
 • Zobrazení trajektorie pohybu narušitele

Detektory

A8V UltraPuck – VLP-32C
 • Laserový 32 paprskový detektor
 • Dosah až 200 m v poloměru (celkem průměr 400 m)
 • Detekce osob do poloměru 2 m (celkový průměr 400m)
 • Přesnost detekce 3 cm
  Spotřeba elektrické energie 10W
 • Provozní napětí: 10,5V ÷ 18V
 • Založené na IP protokolu, síťové připojení 1Gb/s Ethernet
 • 600.000 bodů za sekundu
 • Zorné pole horizontálně 360° (úhlové rozlišení 0,1°)
 • Zorné pole vertikálně 40° (nelineární rozložení paprsků)
 • IP67
 • Klasifikace laserového produktu: Třída 1 (bezpečný pro oči)
 • Vlnová délka: 903 nm
NOVINKA
LEICA BLK247
 • Lidar s velmi vysokým rozlišením
 • Skenování probíhá vertikálně, takže detektor může být umístěn velmi vysoko
 • Každá další skenovací otočka je drobně posunutá vůči předchozí, tak po krátkém čase dojde k velmi detailnímu naskenování celého okolí
 • Poloměr dosahu 30 m
 • Obsahuje 2  panoramatické RGB kamery
 • 4 termo kamery
 • Informační LED proužek
 • Zabudovaný edge počítač
 • Integrovaný Webserver
 • PoE napájení
 • Díky možné instalaci na strop BLK247 nabízí ideální detekci pro bankovní trezory a
  místnosti s požadavkem na vysokou bezpečnost
 • Vertikální skenování
  maximálně eliminuje mrtvé úhly, předměty pod detektorem vrhají minimální stíny
A8V Puck – VLP-16
 • Laserový 16-ti paprskový detektor
 • Dosah až 100 m v poloměru (celkový průměr 200 m)
 • Detekce osob do poloměru 46 m (celkový průměr 92 m)
 • Přesnost detekce 3 cm
 • Spotřeba elektrické energie 8W
 • Provozní napětí: 9V ÷ 18V
 • Založené na IP protokolu, síťové připojení 100 Mb/s Ethernet
 • 300.000 bodů za sekundu
 • Zorné pole horizontálně 360° (úhlové rozlišení 0,1°)
 • Zorné pole vertikálně 30° (úhlové rozlišení 2°)
 • IP67
 • Klasifikace laserového produktu: Třída 1 (bezpečný pro oči)
 • Vlnová délka 903 nm

Snadna implementace, nastavení a užívání systemu accur8vision

1. krok
Skenování
Aplikace disponuje 3D mapovým prostředím v měřítku. 3D mapa je do systému vložena skenováním daného prostoru pomocí technologie fotogrammetrie. Systém je navržen tak, aby vytvoření 3D mapy zvládl i sám koncový uživatel. V mapových podkladech uživatel definuje oblast skenování, poté je letová mise načtena do dronu. Dron zcela automaticky provede letovou misi a pořídí množství digitálních fotografií, ze kterých se automaticky vygeneruje 3D model, tedy kompletní 3D mapa. Mapa je načtena do aplikace a poté lze naplno využít 3D prostředí systému A8V.
1. krok
2. krok
Vložení prvků do mapy
Detektory a kamery zobrazeny jako 3D ikony a do mapy se umísťují metodou drag and drop na stejná místa jako ve skutečnost. Veškerá interakce mezi všemi prvky probíhá zcela automaticky. Systém lze velmi efektivně využít jako plánovací nástroj - kamery mohou být v aplikaci zobrazeny jako světelné zdroje. Stíny potom zobrazují místa, která nejsou pokryta kamerami. Velmi snadno tak lze najít ideální místa pro budoucí instalace kamer. Virtuální detektory zobrazují své laserové paprsky v 3D mapě. Stejně jako u kamer lze i u detektorů nalézt nejvhodnější místo pro jejich pozdější umístění.
2. krok
5. krok
Kamery
Systém A8V umí navigovat otočné PTZ kamery různých výrobců. Do systému můžeme integrovat prakticky jakoukoliv otočnou IP kameru která podporuje ONVIF protokol. Jednou z preferovaných typů IP kamer je typ Spectra od výrobce Pelco. Tyto kamery vynikají velmi dobrým obrazem, rychlostí otáčení a celkovou kvalitou výrobku
5. krok
3. krok
Definování zájmových oblastí
Uživatel má možnost velmi přesně definovat zájmové oblasti. V zónách lze vyřezávat jednotlivé oblasti, např. stromy a keře, které by později svým pohybem mohly vyvolávat falešné poplachy. Každá zóna může mít libovolný tvar a rozdílnou úroveň poplachu. K eliminaci falešných poplachů také slouží nástroj snapshot, který dokáže libovolně dlouhou dobu skenovat zájmové oblasti a pamatovat si pohyby vegetace, na které později nereaguje vyhlášením poplachu.
3. krok
4. krok
Ochrana/Vyhlášení poplachu
Pokud narušitel vnikne do uživatelem nastavených zón, tak systém vyhlásí poplach a do místa poplachu automaticky pilotuje otočné kamery, které mohou být kdekoliv (tedy i mimo osu detektoru). K poplachové události je pořízen kamerový záznam, stejně tak i záznam o pohybu narušitele v laserovém provedení – moving points. Pohybující se objekt v poplachové zóně je orámován bounding boxem. Operátor získává informaci o velikosti a rychlosti objektu, vidí vykreslenou trajektorii jeho pohybu. Systém je vybaven skriptovacím nástrojem, pomocí kterého lze ovládat další zařízení (sirény, závory, retardéry, brány, další bezpečnostní systémy apod.).
4. krok