Peníze

Nabízíme tyto služby

Exekuce

 • mnohaletá a efektivní spolupráce s řadou exekutorských úřadů
 • propracovaný systém zpracování dokumentace v exekučním řízení
 • možnost zpracování návrhů na nařízení exekuce

Prověřování bonity FO a PO

 • rychlé a diskrétní prověření majetku dlužníka
 • rychlá analýza možného objemu vymožitelné částky
 • zjištění cest a způsobu vyvedení majetku dlužníkem

Správa pohledávek

 • posílit propracovaným řešením pozici věřitele
 • minimalizovat náklady klienta
 • návrh řešení nevymožitelných pohledávek – daňová optimalizace

Insolvence

 • spolupráce s některými insolvenčními správci v ČR
 • prověřování přihlášek věřitelů pro insolvenční správce
 • prověřování majetku firem pro insolvenční správce
 • dohledávání majetku pro insolvenční správce

Vymáhání pohledávek

 • dlouhodobé zkušenosti se směnkami, pohledávkami, nespl. pujckami
 • rychlý postup při řešení teprve vznikající pohledávky
 • znalost řešení rizikových pohledávek
 • řešení nevymožených a dlouhodobých pohledávek
 • sepisování NZ ještě v průběhu splátkového kalendáře nebo po zániku smluv
 • efektivní řešení ještě před soudním vymáháním
 • schopnost nalézt mimosoudní řešení situací mezi dlužníkem a věřitelem

Odkup pohledávek

 • odkoupíme vaši pohledávku a váš dlužník je už naše starost
 • získejte peníze hned a nečekejte na soudy nebo mizivé měsíční splátky

Ostatní služby

prodej zabavených vozidel a techniky z předčasně ukončených leasingů a úvěrů
„Dluh mlčí, ale spát nedá.“
 
                                       

   Gruzínské přísloví